Kontaktinformācija:

SIA "Iron Design"

Tālrunis: +371 29853469
e-pasts: [email protected]

Darbnīcas adrese: Vecbebri, "Pilslejas 2", Aizkraukles novads, LV-5113


Uzņēmuma rekvizīti:

SIA "Iron Design"

Vienotais reģistrācijas Nr.: 50203306411

PVN maksātāja Nr.: LV50203306411

Juridiskā adrese: 1905. gada iela 39B, Koknese,

Aizkraukles novads, LV-5113

Norēķinu konts: AS Swedbank, LV12HABA0551050592091

SIA "Iron Design" darbnīca tika izveidota  ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) līdzfinansēto projektu.