Distances līgums

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA Iron Design, vienotais reģistrācijas Nr. 5020330641, juridiskā adrese - 1905. gada iela 39B, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113 no vienas puses, (turpmāk saukts - Pārdevējs), un persona, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.irondesign.lv interneta vietnē, (turpmāk saukts – Pircējs), no otras puses, noslēdz šādu distances līgumu. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.irondesign.lv interneta vietnē:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo interneta vietni, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi ne vēlāk ka 15 dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Piegādes termiņi individuāliem pasūtījumiem tiks saskaņoti atsevišķi ar pircēju.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu [email protected]. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Naudas atmaksas kārtība

Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad no Pircēja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, atskaitot tās izmaksas, kas saskaņā ar šo līgumu jāsedz Pircējam. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs.


Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā [saite uz privātumapolitiku].